Si vols seguir les novetats de aquet blog, escriu la direccio del teu correu

dijous, 19 de juliol de 2012

Investiguen l'ús dels receptors neuronals que modulen l'efecte del cannabis com a diana farmacològica en el Pàrkinson.

Un grup d'investigadors del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), entitat dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de l'Institut de Salut Carles III, i de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, ​​estudia els receptors de cannabinoides (CB1y CB2) que podrien ser es usats com a nova diana farmacològica per a patologies com dolor crònic, Parkinson, trauma cerebral o tumors cerebrals.

Concretament, la investigació publicada a 'Journal of Biological Chemistry', pot ajudar a entendre millor alteracions on participa el receptor CB1 i on sobretot hi pot haver un alt component inflamatori.

Les substàncies psicoactives del cànnabis actuen interaccionant amb unes proteïnes de la membrana de les cèl · lules que són els seus receptors CB1 i CB2. De manera natural i independent de la marihuana, les pròpies cèl · lules alliberen compostos que s'anomenen endocannabinoides i activen als receptors CB1 i CB per produir una resposta fisiològica.

El receptor de cannabinoides CB1 és un dels receptors més abundants en el cervell i ajuda a regular la locomoció, a més de funcionar com a diana terapèutica per tractar el dolor, la inflamació, el Pàrkinson i per pal · liar alguns efectes secundaris en els malalts de càncer. No obstant això, els receptors de cannabinoides CB2 són molt poc abundants en el cervell i la seva funció no està del tot clara. Aquests converteixen aquests receptors en un pol d'interès científic, precisament per la poca informació que existeix sobre el seu funcionament.


L'existència i funció dels receptors CB2 en les neurones sempre ha estat controvertida. Aquesta nova investigació ofereix ara dues conclusions rellevants al respecte: en primer lloc, es confirma l'expressió de CB2 com proteïna en les neurones i, en segon lloc, es posa de manifest que els receptors CB2 poden ser una nova diana farmacològica per modular l'efecte dels cannabinoides a través del receptor CB1, formant heteròmers CB1-CB2 que s'expressen al cervell.

La missió de CB2 en aquests heteròmers és reprimir els receptors CB1, el que podria explicar que durant processos d'inflamació dels receptors CB2 actuessin de fre dels receptors CB1.

La investigació, assenyalen, demostra que cal tenir en compte aquests heteròmers per al disseny eficaç de fàrmacs contra receptors de cannabinoides, ja que aquests heteròmers són les veritables dianes i mostren propietats diferents dels receptors individuals.


Publicat a 'Journal of Biological Chemistry'Font: Europa Press

dimarts, 10 de juliol de 2012

Modificació del barem de valoració de la situació de dependènciaA principis de l'any 2011, el BOE publicava l'Acord del Consell Interterritorial sobre modificació del barem de valoració de la situació de dependència, en el qual apareixia com a annex V 'Actuacions per a la millora en la implantació de la nova versió del Barem'. Aquest punt recollia la necessitat de confeccionar guies metodològiques que ajudaran als valoradors de la dependència a adequar les seves avaluacions al tipus de patologia.Arran d'aquesta publicació, la Federació Espanyola de Parkinson va començar a col · laborar en l'elaboració d'una d'elles específica de la malaltia de Parkinson.

Més d'un any després i gràcies a la col · laboració de psicòlegs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, logopedes, neuròlegs i sota la coordinació de la FEP, l'IMSERSO ha publicat 'Guia d'orientació en la pràctica professional de la valoració reglamentària de la situació de dependència en persones amb malaltia de Parkinson ', juntament altres quatre: esclerosi múltiple, paràlisi cerebral i productes de suport per a l'autonomia personal.

L'objecte d'aquests manuals és transmetre coneixements útils per a la comprensió de les condicions de salut de les diferents patologies per part dels professionals de la valoració oficial de la situació de la dependència, a més de servir de suport a la formació d'aquests professionals. D'altra banda, facilitarà l'aplicació del barem de manera homogènia en totes les comunitats autònomes.Amb la publicació i difusió d'aquesta guia els professionals encarregats de valorar la dependència podran avaluar millor les necessitats d'un afectat de Parkinson i adequar les ajudes al seu grau real de dependència.

Es poden consultar la guia a la pàgina web de l'IMSERSO:  

http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/gv_parkinson

Jornada "Cirugia en la Enfermedad del Parkinson"