Si vols seguir les novetats de aquet blog, escriu la direccio del teu correu

¿Qué és la Malaltia de Parkinson (EP)?

Què és la Malaltia de Parkinson (EP)? 

El Parkinson és una malaltia que afecta sobretot al moviment. Es caracteritza per tres símptomes principals: tremolor (estremiment), rigidesa (falta de flexibilitat dels músculs) i bradicinesia (dificultat per a iniciar el moviment, amb lentitud i malaptesa dels moviments voluntaris). Cada un d'estos símptomes pot aparèixer només o en combinacions amb els altres en les primeres etapes de la malaltia. Poden presentar-se a més altres símptomes, com a salivació excessiva, trastorns en l'escriptura, trastorns en l'equilibri al posar-se de peu i al caminar, presència de greix excessiu en la pell, etc.


La malaltia de Parkinson sol començar entre els 50 i 65 anys d'edat; però en forma ocasional se li pot veure en pacients de menor o major edat, pot aparèixer tant en hòmens com en dones I en totes les races. No és hereditària en la gran majoria dels casos, no és contagiosa, i generalment no afecta la intel·ligència del pacient. Si bé pot dificultar el moviment, no causa paràlisi el pacient es manté actiu, i encara que la malaltia de Parkinson es un patiment crònic, pot ser tractada i controlada eficaçment. 

Història

La primer descripció de la paràlisi agitant va ser feta en el segle II D. C. per Galé, el cèlebre metge i escriptor grec. No obstant això, la forma en què hui coneixem esta malaltia va ser descrita brillantment en 1817 per un metge londinenc, el Dr. James Parkinson. La seua descripció clàssica va fer que la malaltia fora batejada amb el seu nom, per la qual cosa en l'actualitat el terme paràlisi agitant se substituïx generalment pel de malaltia de Parkinson i síndrome de Parkinson. Els metges solen emprar indistintament tots estos termes.

Es coneix la causa de la Malaltia de Parkinson?


Encara que la causa pot ser indefinida en alguns casos, la investigació ha descobert que en els pacients amb Parkinson hi ha un desequilibri químic, producte de la pèrdua de certes cèl·lules cerebrals. Investigacions recents han trobat una certa relació amb l'exposició d'agroquímics a primerenca edat. En alguns pacients s'hereta la predisposició a patir el problema; no obstant això si el pacient no s'exposa a substàncies tòxiques, possiblement la malaltia no es faça manifesta. Alguns autors han trobat major incidència d'este trastorn del moviment, entre persones d'àrea rural que consumixen aigua de pou, la qual s'ha suposat contaminada amb agroquímics.


Una forma particularment agressiva es va veure als Estats Units a finals dels anys setanta entre la població d'addictes a drogues, que utilitzaven un narcòtic derivat sintètic de la meperidina (Demerol) crida 1-4 fenil 1,2,3,6- etrahidropiridina (M.F.T.P) Els drogoaddictes la van utilitzar per via endovenosa, esta substància provoca la mort accelerada de les dites neurones dopaminérgicas del cervell (parkinsonisme tòxic); este desafortunat incident ha permès arribar a un millor coneixement sobre la malaltia de Parkinson i al poder disposar d'un model animal d'experimentació, per a provar noves drogues i obtindre major coneixement. Específicament en este problema no n'hi ha prou "dopamina" en certes regions del cervell, la qual cosa provoca un desequilibri entre els efectes d'esta substància i els d'altres substàncies cerebrals, entre elles una anomenada "acetilcolina".


L'objectiu dels medicaments és tractar de restablir l'equilibri. Una forma d'aconseguir-ho és l'administració de levodopa, que es transforma en el cervell en dopamina, amb la qual cosa es corregix el desequilibri i es controlen els símptomes. Una altra forma és l'administració de medicaments que disminuïxen els efectes de l'acetilcolina. La combinació d'estos dos procediments pot sovint proporcionar un efecte terapèutic addicional.

Amb quina freqüència veiem la Malaltia de Parkinson?
No és un patiment rar. Per exemple, es calcula que només als Estats Units prop d'un milió d'individus tenen la malaltia de Parkinson i cada any apareixen 50.000 casos nous, mentre que a Canadà són potser fins a 100.000 els individus afectats.


Els mateixos informes sobre la seua freqüència a Europa i en Gran Bretanya indiquen que hi ha aproximadament 100 casos de malaltia de Parkinson per cada 100.000 habitants ( u per cent de la població).En Costa Rica no hi ha estudis respecte d'això; però si assumim que el problema es presenta de manera semblant al que succeïx a Europa, devem tindre prop de 3.000 a 4.000 pacients amb la malaltia. Si es pren en compte que s'espera una major expectativa de vida en totes parts del món, probablement es donaran a conèixer un nombre més gran de casos en el futur. Conforme augmenten els coneixements sobre la malaltia de Parkinson, el tractament i el maneig d'este patiment també continuarà progressant.


Símptomes.


Destaquen la rigidesa muscular, les tremolors, la lentitud i l'escassetat de moviment i la inestabilitat postural. Estos símptomes poden aparèixer aïllats o combinats, podent predominar en una part del cos o bé ser més marcat un símptoma sobre els altres, de manera que hi ha gran variació d'un malalt a un altre. Els símptomes comencen en un costat del cos en la majoria dels pacients (aproximadament en el 80%) i menys sovint en ambdós costats o generalitzats. La varietat de la intensitat dels símptomes de l'EP, d'un moment a un altre, d'un dia a un altre, és un signe característic de l'EP. Quant a estes fluctuacions, i no per mala voluntat del malalt, és que és difícil predir els seus períodes de més autonomia.

En els començaments poden aparèixer molèsties molt variables, difícils de relacionar amb la malaltia. No és rar que els pacients acudisquen inicialment al metge per dolors en les articulacions (la malaltia provoca dolors en un terç dels pacients i sovint este fet es descuida; a vegades són dolors pseudoreumàtics en aquelles parts del cos que estan mes afectades per la rigidesa), o al psiquiatre per un estat depressiu. Més avant es presentaran els símptomes més característics. 

Tremolor: El primer i més evident dels símptomes de l'EP sol ser la lleugera tremolor que comença en una mà o un braç. A vegades la tremolor afecta tant els membres superiors com als inferiors i, ocasionalment, es presenta també en la boca o en el cap. La tremolor ocorre amb major freqüència quan els pacients es troben en repòs o baix tensió emocional. Generalment disminuïx amb l'activitat física i desapareix durant el son. Quan se li indica a un pacient amb EP que realitze operacions aritmètiques mentalment també es veu una disminució de la tremolor.


En la majoria dels casos les tremolors s'inicien en les mans, molt sovint amb moviments de fregament entre el polze i els altres dits, com si el pacient estiguera pastant una molla de pa entre ells; a mesura que la malaltia avança, les tremolors s'estén a tota la mà. Quan el pacient està en repòs, les tremolors solen desaparèixer. S'accentuen quan estira la mà per a agafar quelcom, si se sent observat o registra alguna emoció.

Rigidesa: La rigidesa muscular (falta de flexibilitat) és una altra de les primeres manifestacions de la malaltia. Els pacients que tenen este símptoma acusen dificultat per a alçar-se d'una cadira o donar-se-la volta en el llit; una altra manifestació freqüent pot ser dolor i rigidesa a nivell d'un muscle, motiu pel qual el pacient pot ser tractat inicialment com un "reumatisme", però amb el temps apareixen altres símptomes de la malaltia.


A causa de la rigidesa progressiva que patix els músculs, el malalt va adquirint una postura encarcarat i tirat cap avant, i el seu rostre perd expressivitat pel deficient moviment dels músculs facials. A poc a poc es produïx una acinèsia, nom que rep la dificultat de moviments, i desapareixen també els moviments associats, com el balanceig dels braços al caminar, gest espontani i automàtic en una persona sana. També apareixen el que es denomina "marxa festinante", o siga, el caminar a passos curts, que es fan cada vegada més accelerats i que només es detenen quan el pacient es troba davant d'un objecte o un obstacle.
 
La Bradicinesia: Es presenta en el 77-87% dels pacients. Esta lentitud dels moviments es manifesta en una lentitud i malaptesa general en la realització dels moviments voluntaris (vestir-se, alçar-se d'una cadira, escriure).


Afecta de forma important les activitats de la vida diària: Banyar-se, vestir-se i arreglar-se, usar el bany per a orinar o defecar, mobilitzar-se, controlar orina i matèria fecal, alimentar-se, caminar, pujar i baixar escales, usar el telèfon, anar de compres o al mercat, preparar el menjar, cuidar la casa, llavar la roba, muntar en bus, taxi o metre, responsabilitzar-se dels seus medicaments, manejar els assumptes econòmics propis i de la casa.


Hipocinesia: La lentitud del moviment i la dificultat per a iniciar-ho (Hipocinesia) poden aparèixer alhora que la rigidesa. Per esta raó caminar pot convertir-se en un problema i requerir un cert grau d'esforç. Ocasionalment, el pacient amb EP al detindre's pot notar que li és difícil reprendre la marxa, amb sensació que els peus se li peguen al sòl, en els casos greus pot haver-hi una tendència a caminar amb passos curts i precipitats ("Freezing" ), arrossegant-los peus i amb el cos inclinat cap avant, anomenada "marxa festinante i propulsiva".


Encara que els símptomes poden disminuir l'activitat física, la malaltia generalment no afecta la ment. La capacitat per a pensar roman il·lesa en la majoria dels pacients. Amb alguna freqüència estos pacients poden cursar amb depressió emocional, que sol desaparéixer amb un tractament apropiat i amb una actitud positiva de part del pacient i dels seus familiars.

Inestabilitat: Les anomalies de la postura es reflectixen en la inclinació del tronc i cap, cap avant (l'esquena del pacient està encorbada) i la flexió de les articulacions dels colzes i genolls, i els trastorns de la marxa.


Tendix a presentar-se de forma tardana. Resulta difícil el control de l'equilibri, per la qual cosa poden produir-se caigudes ben sovint. La marxa és a xicotets passos, amb episodis d'estar bloquejat, pegat al sòl o congelat, i amb augment brusc del ritme de la marxa (mini-pasos molt ràpids i confusos).
Vídeo evidenciant part dels símptomes de la malaltia: Altres símptomes:


El Restrenyiment: Es deu a la reducció de l'activitat dels músculs intestinals i abdominals que provoca la malaltia, a la dificultat de mastegar i engolir, a la falta d'exercici, als medicaments i a la falta d'ingesta d'aigua i fibra en la dieta.


L'Acinèsia: Es tracta d'una immobilitat total (un bloqueig) quan s'inicia la marxa, que es presenten d'un moment a un altre i que pot durar diversos minuts o mes d'una hora (els pacients no fan teatre). Apareixen després de molts anys de malaltia i que pareix associar-se al deteriorament de les neurones residuals de la substància negra. Quan açò succeïx, els pacients se senten molt cansats i no solen voler més que una cosa: Que s'els deix en pau, esperant que la mobilitat es restablisca de colp, tal com va desaparéixer. En el cas que els bloquejos tinguen lloc sempre a la mateixa hora, tindre en compte el menjar, la neteja, els exercicis i els medicaments. A vegades els períodes de bloqueig són molt curts i s'associen al pas per llocs estrets (una porta, un ascensor, o veure simplement una línia traçada en el sòl); en tals llocs el peu es queda "apegat" al sòl.

Les Discinesias: Quan el tractament amb medicaments porta molt de temps, quan la persona és molt sensible a la levodopa (predominantment en dones) o quan es realitza una dieta estricta, es poden presentar moviments involuntaris i desordenats dels membres, moviments de cap, etc., coneguts com "discinesias".


Encara que l'espectacle d'estos moviments anormals pot arribar a ser penós, els pacients patixen menys amb estos que amb els bloquejos (a diferència de l'entorn, que ho suporten millor).


El Fenomen "on-off": Amb el temps, alguns pacients tractats amb levodopa experimenten una regressió en la millora inicial obtinguda i apareixen una sèrie d'efectes secundaris que modifiquen negativament resposta al tractament. Un d'estos efectes secundaris són els fenòmens "on-off" o fluctuacions de l'estat del malalt durant el dia, de duració variable i impredicible, que oscil·la entre estones sense símptomes (fases "on" o fases de connexió a la levodopa) i altres en què reapareixen la tremolor, la dificultat per a caminar i la lentitud (fases "off" o fases de desconnexió a la levodopa).


En els períodes "on" poden presentar-se discinesias. Este fenomen pareix estar associat a variacions en sang dels nivells de levodopa com a conseqüència de la seua interacció amb les proteïnes de la dieta.
 
Altres símptomes del pacient d'EP ocasionalment inclouen:
Disminució del volum (hipofonía) i de l'entonació de la veu (disprosodia). Disartria: Freqüents els trastorns de la veu.
Falta de claredat en l'escriptura (micrografia).
Freqüent i a causa de l'excés de producció de saliva i a l'alteració dels mecanismes per a engolir-la provoca que els isca saliva per la comissura dels llavis (sialorrea).


Infeccions.  És important que s'avise immediatament al metge si té tos o si es refreda, especialment si hi ha febra. Si es descuida açò, poden ocórrer infeccions més greus.


Depressió: Hi ha una major tendència a la depressió i als trastorns d'ansietat (nerviosisme), la qual cosa sol empitjorar tots els símptomes que el pacient manifeste.

Demència: Pot associar-se una demència en un 25-40% dels casos, generalment en pacients molt majors i amb molts anys de malaltia. Molts autors i investigadors de la malaltia de Parkinson plantegen que la demència pot estar més aïna relacionada amb l'edat que amb la pròpia malaltia.


Trets psicòtics (10-15% dels pacients en tractament) tipus al·lucinacions (predominantment visuals), deliri de persecució, episodis de confusió i agitació, que són de predomini en les vesprades (síndrome de posta del sol) .

Trastorns del son:  Són molt freqüents i generalment associats als medicaments i/o a altres símptomes que acompanyen la malaltia (tremolor, ansietat, dolor, al·lucinacions, etc.). Insomni, excessiva somnolència diürna i sonambulisme, malsons o parlar en sons.


Finalment, no hem d'oblidar que les caigudes són freqüents en els pacients amb EP. Per a intentar evitar-les, caldrà estar vigilants, retirar tots els possibles obstacles o elements que afavorixen les caigudes, evitar els canvis bruscos de direcció o de girar el cap ràpidament i estar sempre preparat per a les caigudes.


Dades útils


• No és contagiosa. Encara que es desconeix la seua causa, es pot parlar amb una persona amb l'EP, donar-li la mà, abraçar-la o besar-la.


• No produïx demència o envelliment. Els trastorns cognitius són poc freqüents en l'EP. El llenguatge és lent i monòton.


• No és hereditària. El mal de Parkinson no és hereditari i els factors genètics no exercixen un paper clau en el desenrotllament de la manera més corrent de la malaltia.


• Els pacients amb EP poden ser més lents. Durant una conversació solen demorar-se per a respondre.


• L'EP no sempre conduïx a una invalidesa absoluta.


• No tot el món que tremola té l'EP ni totes les persones que tenen l'EP tremolen.


• Els pacients amb EP no són "durs d'oïda". La seua in-expressivitat en la cara no significa que la persona amb EP tinga dificultats per a sentir.


• Si que hi ha esperança. La majoria de les persones que patixen esta afecció poden portar una vida plena i productiva. Només cal buscar el tractament d'acord amb el seu estat.


Quins són els seus punts dèbils?.

Primer: Hem de reconéixer que coneixent-la podrem lluitar més eficaçment contra ella: La ignorància de la mateixa només l'enfortix.

Segon: Ens porta a una gran veritat; com en tots els casos de malalties cròniques, la ignorància de la família respecte a la malaltia, al seu tractament i a la seua rehabilitació només l'enfortix: l'EP no sols viu en el pacient sinó també en els seus familiars.

Tercer: El seu tractament actual: És una malaltia que pot ser tractada eficaçment. Per a això, els pacients hauran de prendre's els medicaments d'una forma continuada i tal com la prescriu el metge, és a dir, a l'hora i en les quantitats exactes. Una actitud contrària només l'enfortix.

Quart: El més difícil: Modificar els nostres hàbits de vida i mantindre'ns físicament actius. La peresa només l'enfortix. A pesar de saber que el tractament farmacològic de la malaltia és un 50% del tractament global i que l'exercici físic continuat, constant i repetitiu correspon a l'altre 50%, modificar els nostres hàbits de vida i mantindre'ns físicament actius continua sent el més difícil d'aconseguir. Pareix que ens oblidem que mantindre i conservar la nostra autonomia i independència és un dels determinants més importants de la nostra qualitat de vida. 


Si has llegit esta pagina, m'agradaria,que escrigueres un comentari sobre ella i t'agrairia, em digueres d'on eres, gràcies.

Jornada "Cirugia en la Enfermedad del Parkinson"