Si vols seguir les novetats de aquet blog, escriu la direccio del teu correu

dissabte, 22 de desembre de 2012

La logopèdia arriba als domicilis de les persones amb Párkinson

"A Rosa, nostra logopeda gràcies"

La logopèdia és una disciplina que comprèn l'estudi, la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns del parla, el llenguatge, la veu i la comunicació humana tant oral com a escrita, així com en la deglución.

A causa de la rigidesa, les persones amb Párkinson necessiten aquesta rehabilitació per a millorar la seua comunicació, parla, deglución i escriptura. De fet, aproximadament el 75 per cent dels malalts de Párkinson pateixen alguna dificultat a l'hora de comunicar-se amb el seu entorn perquè l'expressió de la seua cara ha canviat, els costa expressar-se, tenen baix volum de veu i la seua lletra o signatura no són les mateixes. Per açò, des de l'Associació Parkinson Madrid s'ofereix, este servei pioner,  de logopèdia a domicili en el qual un professional especialitzat en la malaltia acudirà a la residència dels afectats per a tractar els problemes específic de forma totalment personalitzada.Durant l'evolució de la malaltia de Parkinson, apareixen canvis significatius en la parla i la deglución, per la qual cosa el pacient pot presentar les següents alteracions funcionals en:

- Expressió facial, que es caracteritza per una falta d'expressió, mirada fixa i parpelleig reduït. Es denomina “cara de póker o de màscara”. Causat per la rigidesa, la bradicinesia i el tremolor.

- Respiració. Existeix una incoordinación respiratòria a causa de la postura en flexió, a la rigidesa, a la bradicinesia i al tremolor.

- Articulació. Es presenta un parla borrosa o inintel·ligible a causa de la incoordinación muscular, a la rigidesa, a la bradicinesia i al tremolor.

- Veu. Hi ha alteracions en la funció laríngea, per la qual cosa el pacient pot presentar un veu ronca, monòtona o bufada, i /o alteracions en la funció velolaríngea a causa d'una contracció i elongació ineficaç del vel del paladar. Pot presentar una veu nasalizada per fuita d'aire.

- Prosòdia: Parla monòtona, accentuació alterada, problemes d'entonació, repetició incontrolada de síl·labes (palilalia), disminuint tot açò a l'intel·ligibilitat del discurs.

- Escriptura: A causa del tremolor, la rigidesa de la nina, la bradicinesia, la incoordinación dels moviments o fins i tot a dèficits cognitius pot existir una micrografía, caràcters deformats, escriptura tremolosa i, en ocasions, omissions o insercions d'altres elements.

- Deglución: Poden presentar-se problemes en la deglución dels aliments (disfagia) a causa de la rigidesa muscular.

La logopèdia a domicili està dissenyada exclusivament per a persones que, per diferents causes, no poden desplaçar-se fins a l'associació per a fer la rehabilitació de logopèdia. Abans de començar el tractament de logopèdia, es realitza una avaluació personal que orienta la rehabilitació d'acord amb les necessitats tant en el llenguatge com en la deglución del pacient. Tot açò permet a l'afectat rebre en el seu propi domicili una rehabilitació integral i personalitzada, duent a terme els objectius que es marque el terapeuta després d'analitzar l'avaluació inicial realitzada.

Quins són els avantatges del tractament a domicili?

- El tractament que es duu a terme és totalment personal i individualitzat, per la qual cosa es rehabiliten els aspectes més necessaris per al pacient.

- S'evita el desplaçament tant de l'afectat com del familiar i/o cuidador a l'associació.

- Permet la realització de tutories individualitzades, en les quals poden estar presents familiars i cuidadors. En elles, es tractaran aquells temes que demande la família, informant sobre l'evolució del pacient. A més, la família podrà comentar amb el terapeuta els problemes que hagen sorgit i se cercaran possibles solucions, consensuades per totes les parts implicades.

- La presència del logopeda en el domicili del malalt facilita la incorporació d'algunes pautes per a la seguretat del pacient.

I els seus deventajas?

- Les persones que reben el tractament a domicili i els familiars i/o cuidadors no es beneficien de les relacions socials que es poden establir en l centre i durant les teràpies.

Per a les persones interessades, els objectius d'aquest tractament logopédico es defineixen en:

- Millorar la intel·ligibilitat del parla, duent a terme exercicis respiratoris, articulatoris, d'entonació i prosòdia.

- Conscienciar sobre els aspectes del parla dificultosos per a la seua comunicació.

- Afavorir la incorporació de tècniques i estratègies pràctiques en les sessions de logopèdia.

- Ensenyar a la família tècniques que faciliten la comunicació i deglución.

La forma de treballar s'encamina a:

- Relaxar i treballar la musculatura que intervé en la fonació i articulació de les paraules.

- Controlar la respiració per a optimitzar la funció fonatoria.

- Exercitar el moviment del vel del paladar per a evitar la veu nasalizada i la regurgitación nasal de l'aliment.

- Millorar l'extensió tonal de la veu per a dotar de major intel·ligibilitat al discurs.

- Controlar la tensió i mobilitat dels plecs vocals.

- Evitar la “cara de màscara o de póker”.

- Optimitzar la qualitat de la grafia.

- Proporcionar, en cas necessari, un sistema alternatiu o aumentativo de comunicació.

- Detectar, prevenir i tractar els problemes deglutorios.

dimarts, 18 de desembre de 2012

Párkinson no és el mateix que parkinsonismo.

Párkinson no és el mateix que parkinsonismo. Malgrat la seua estreta vinculació molts fils els separen. El diagnòstic, segons la Dra. María José Català, coordinadora de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid, no sempre és fàcil i requereix d'una bona història clínica, exploració neurològica, experiència i familiaritat del professional amb aquestes malalties, així com avaluació en el temps dels símptomes i signes i la resposta al tractament farmacològic.

Com les diferenciem? Vegem les característiques de cadascuna d'elles…

Malaltia de Parkinson idiopática

És la més freqüent, afectant al 85 per cent de les persones. Es tracta d'una patologia neurodegenerativa, progressiva, caracteritzada per la combinació de quatre símptomes cardinals: tremolor de repòs, rigidesa, bradicinesia i trastorns de la marxa. La bradicinesia i rigidesa comencen típicament en un costat del cos i, encara que en l'evolució afecten a les extremitats de l'altre costat, sempre es manté una afectació asimètrica, estant pitjor el costat en el qual es va iniciar la malaltia. La precisió en el diagnòstic depèn de l'habilitat clínica del neuròleg per a reconèixer els símptomes característics i els signes associats, especialment en estadis precoços de la malaltia. Per al diagnòstic més precís, és important confirmar en etapes més avançades una resposta clara i mantinguda en el temps a levodopa.
Altres parkinsonismos degeneratius.


 Cadascuna d'aquestes malalties presenta al llarg del temps d'evolució alguna característica clínica diferencial, però existeix variabilitat d'uns pacients a uns altres en el seu moment d'aparició al llarg del curs de la malaltia. Com a característica comuna es pot dir que la resposta a la levodopa és diferent: pot haver-hi una franca resposta al principi i després esvair-se, no haver-hi resposta clara en cap moment o romandre en el temps però amb petita magnitud. Un signe d'aquesta falta de resposta és la no aparició de fluctuacions i discinesias en l'evolució.

Dins d'aquest grup podem incloure les següents malalties:

· Paràlisi supranuclear progressiva. Els signes característics inclouen, en estadis precoços de la malaltia, una paràlisi de la mirada vertical, amb limitació de la mirada voluntària cap avall, així com inestabilitat postural i caigudes freqüents. La bradicinesia i rigidesa són típicament simètriques des de l'inici. És freqüent l'apatia, desinhibición i ansietat. El tremolor de repòs és rar.
· Atròfia multisistémica. Inclou diverses síndromes que abans es coneixien com a atròfia olivopontocerebelosa, degeneració estrionígrica i síndrome de Shy-Drager. Les diferències entre ells estreben en la severitat i el moment d'aparició de les alteracions neurovegetativas, així com la seua combinació amb altres símptomes parkinsonianos. L'habitual és que s'inicie amb un parkinsonismo, amb grau variable d'alteracions autonòmiques des del principi o molt precoçment en el curs de la malaltia. Alguns pacients mostren també signes d'alteració del cerebel o de la via motora piramidal. La conjunció d'aquestes alteracions, juntament amb la simetria de l'afectació parkinsoniana, absència de tremolor i escassa o nul·la resposta a levodopa, recolzen aquest diagnòstic.

· Degeneració corticobasal. És una condició poc habitual en la qual els pacients tenen una afectació molt asimètrica i mostren bradicinesia, rigidesa i alteracions sensitives complexes per afectació de l'escorça cerebral sensitiva. En ocasions poden tenir el fenomen de “la mà alien”, amb moviments en els quals l'extremitat realitza una acció sense la voluntat del pacient per realitzar-la. Els pacients no tenen resposta a levodopa, i en les proves radiològiques i de SPECT cerebral existeixen signes d'ajuda diagnòstica.

 

Parkinsonismos secundaris

Existeixen diferents condicions que poden causar un parkinsonismo secundari però, les més freqüents, són els fàrmacs i la patologia vascular en persones amb factors de risc i múltiples lesions vasculars cerebrals de petit got. En general els fàrmacs de risc són els neurolépticos o fàrmacs antipsicóticos, molts fàrmacs que s'empren en problemes digestius (aerofagia, per a prevenir vòmits, etc.), alguns que es pautan per al vertigen i algun ansiolítico.

Altres malalties per a fer diagnòstic diferencial:

- Tremolor essencial. És la causa més comuna de tremolor d'acció, que habitualment afecta a les mans, cap i veu. Sol ser bilateral, comença en persones joves i sol haver-hi un major nombre de persones en la família que ho presenten.

- Demència per cossos de Lewy. És la segona causa més comuna de demència després de la malaltia d'Alzheimer, i es caracteritza per al·lucinacions visuals precoces, alteració cognitiva fluctuant i parkinsonismo. Altres símptomes associats són les caigudes de repetició, disfunció autonòmica amb síncopes, sensibilitat als neurolépticos i al·lucinacions d'altres modalitats a part de les visuals, així com trastorns del somni i depressió.Per tant, en general els parkinsonismos:

- Responen pitjor als fàrmacs amb levodopa.

- Es detecten altres àrees cerebrals afectades.

- Predomina la acinesia intensa, amb escàs tremolor.

- Presenta una evolució més ràpida que el párkinson típic.

- Té major risc de deterioració física (invalidesa) i mental (demència).


Jornada "Cirugia en la Enfermedad del Parkinson"