Si vols seguir les novetats de aquet blog, escriu la direccio del teu correu

dijous, 19 de juliol de 2012

Investiguen l'ús dels receptors neuronals que modulen l'efecte del cannabis com a diana farmacològica en el Pàrkinson.

Un grup d'investigadors del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), entitat dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de l'Institut de Salut Carles III, i de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, ​​estudia els receptors de cannabinoides (CB1y CB2) que podrien ser es usats com a nova diana farmacològica per a patologies com dolor crònic, Parkinson, trauma cerebral o tumors cerebrals.

Concretament, la investigació publicada a 'Journal of Biological Chemistry', pot ajudar a entendre millor alteracions on participa el receptor CB1 i on sobretot hi pot haver un alt component inflamatori.

Les substàncies psicoactives del cànnabis actuen interaccionant amb unes proteïnes de la membrana de les cèl · lules que són els seus receptors CB1 i CB2. De manera natural i independent de la marihuana, les pròpies cèl · lules alliberen compostos que s'anomenen endocannabinoides i activen als receptors CB1 i CB per produir una resposta fisiològica.

El receptor de cannabinoides CB1 és un dels receptors més abundants en el cervell i ajuda a regular la locomoció, a més de funcionar com a diana terapèutica per tractar el dolor, la inflamació, el Pàrkinson i per pal · liar alguns efectes secundaris en els malalts de càncer. No obstant això, els receptors de cannabinoides CB2 són molt poc abundants en el cervell i la seva funció no està del tot clara. Aquests converteixen aquests receptors en un pol d'interès científic, precisament per la poca informació que existeix sobre el seu funcionament.


L'existència i funció dels receptors CB2 en les neurones sempre ha estat controvertida. Aquesta nova investigació ofereix ara dues conclusions rellevants al respecte: en primer lloc, es confirma l'expressió de CB2 com proteïna en les neurones i, en segon lloc, es posa de manifest que els receptors CB2 poden ser una nova diana farmacològica per modular l'efecte dels cannabinoides a través del receptor CB1, formant heteròmers CB1-CB2 que s'expressen al cervell.

La missió de CB2 en aquests heteròmers és reprimir els receptors CB1, el que podria explicar que durant processos d'inflamació dels receptors CB2 actuessin de fre dels receptors CB1.

La investigació, assenyalen, demostra que cal tenir en compte aquests heteròmers per al disseny eficaç de fàrmacs contra receptors de cannabinoides, ja que aquests heteròmers són les veritables dianes i mostren propietats diferents dels receptors individuals.


Publicat a 'Journal of Biological Chemistry'Font: Europa Press

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Jornada "Cirugia en la Enfermedad del Parkinson"