Si vols seguir les novetats de aquet blog, escriu la direccio del teu correu

dimecres, 8 de maig de 2013

El tractament quirúrgic de la Malaltia de Parkinson

Sobre el parkinson > quirurgico.jpgEl tractament quirúrgic de la Malaltia de Parkinson es va iniciar en els anys 50 i es va abandonar pràcticament amb la introducció de la levodopa. Més tard, en els anys 80 es va reiniciar a causa de les complicacions del tractament amb levodopa a llarg termini. La cirurgia de Parkinson es realitza mitjançant una lesió (talamotomía o palidotomía), o bé amb tècniques d'estimulació profunda (del tàlem, del subtálamo o del pàl·lid). Actualment, les més utilitzades són les tècniques d'estimulació. No obstant açò, no tots els pacients són bons candidats a cirurgia de Parkinson.

El tractament quirúrgic està indicat quan els símptomes motors (tremolor, discinesias, alteracions de la marxa, rigidesa, bradicinesia) no poden ser millorats suficientment amb el tractament farmacològic.

TALAMOTOMÍA:


És la destrucció quirúrgica de les cèl·lules d'una part del cervell anomenada Tàlem. És una lesió irreversible amb efectes secundaris permanents que, en ocasions, pot tenir efectes adversos que alteren altres funcions com la capacitat de parlar o la de moure's. Es realitza únicament en un costat del cervell. Entre 1946 i 1967 es van realitzar més de 210.000 talamotomías.


PALIDOTOMÍA:

És la destrucció quirúrgica de cèl·lules específiques de la part del cervell anomenada Globus Pàl·lid. És també, una lesió irreversible utilitzada en casos de Malaltia de Parkinson greu, que no respon al tractament farmacològic. En ocasions, requereix una segona intervenció per a aconseguir els resultats que persegueix. Aquesta intervenció es pot realitzar de manera bilateral, és a dir, en ambdues parts del cervell.
Entre 1985 i 1995 ressorgeix la cirurgia lesional funcional estereotática (palidotomía i talamotomía), aplicada a pacients amb Malaltia de Parkinson greu.


ESTIMULACIÓ CEREBRAL:


Què és la teràpia d'Estimulació Cerebral Profunda (DBS Therapy)?
La teràpia d'estimulació cerebral profunda (DBS Therapy) és un tractament quirúrgic que pot reduir alguns dels símptomes associats a la malaltia de Parkinson (EP)1. Aquesta teràpia ajustable i, si és necessari, reversible, usa un dispositiu implantat que estimula elèctricament el cervell bloquejant els senyals que causen els símptomes motors incapacitants.


Com funciona?
DBS Therapy utilitza un dispositiu mèdic implantat quirúrgicament, similar a un marcapasos cardíac, per a administrar estimulació elèctrica en àrees molt definides del cervell.
L'estimulació d'aquestes àrees bloqueja els senyals que causen els símptomes motors incapacitants de la malaltia de Parkinson. L'estimulació elèctrica pot ajustar-se de forma no invasiva per a augmentar al màxim els beneficis de la teràpia. Com a resultat, moltes persones aconsegueixen tenir un major control sobre els moviments del seu cos.
Un sistema DBS consta de tres components implantats:
- Elèctrode: un elèctrode es compon de quatre cables prims aïllats disposats en espiral amb quatre pols en la punta de l'elèctrode. L'elèctrode s'implanta en el cervell.
- Extensió: una extensió es connecta a l'elèctrode i es condueix sota la pell des del cap al tórax superior passant pel coll.
- Neuroestimulador: el neuroestimulador es connecta a l'extensió. Aquest xicotet dispositiu estanc, similar a un marcapasos cardíac, conté una bateria i components electrònics. La implantació es realitza normalment sota la pell en el tórax, sota la clavícula (si el pacient ho requereix, el cirurgià pot implantar el neuroestimulador en l'abdomen). El denominat, a voltes, "marcapasos del cervell" genera els impulsos elèctrics necessaris per a l'estimulació.
Aquests impulsos elèctrics s'envien a través de l'extensió i l'elèctrode fins a les àrees desitjades del cervell. Els impulsos es poden ajustar de forma sense fil per a comprovar o canviar els paràmetres del neuroestimulador.

Beneficis i riscos: DBS Therapy

Encara que actualment no hi ha cap cura per a la malaltia de Parkinson, la teràpia d'estimulació cerebral profunda (DBS Therapy) de Medtronic per a la malaltia de Parkinson (EP) pot tractar alguns dels símptomes de la malaltia de Parkinson. DBS Therapy no guareix l'afecció subjacent. Si s'interromp la teràpia, els seus símptomes tornaran.


Beneficis
S'ha demostrat que la DBS redueix alguns dels símptomes associats a la malaltia de Parkinson.
Medtronic DBS Therapy està aprovada actualment per a tractar la malaltia de Parkinson, el tremolor essencial i la distonía. Des de 1993, més de 60.000 pacients a tot el món s'han beneficiat de Medtronic DBS Therapy.
La teràpia d'estimulació cerebral profunda és:
- Eficaç: el sistema DBS de Medtronic administra l'estimulació en àrees específiques del cervell. En l'estudi clínic de la EP, el 87% dels pacients van mostrar millors resultats motors en l'estat de medicació inactiva al final de l'avaluació de 12 mesos.
- Ajustable: els paràmetres de l'estimulació els pot establir el seu metge per a satisfer les seues necessitats específiques.
- Reversible: a diferència d'altres tractaments quirúrgics, DBS Therapy no implica l'eliminació de cap part del cervell. El sistema DBS de Medtronic es pot desactivar o extraure.


Riscos
Els riscos de DBS Therapy poden incloure riscos de la cirurgia, efectes secundaris o complicacions del dispositiu. L'implant del sistema de neuroestimulación comporta els mateixos riscos que van associats a qualsevol altra cirurgia cerebral.
El metge pot proporcionar més informació sobre aquests i uns altres possibles riscos i efectes secundaris. Molts efectes secundaris relacionats amb l'estimulació es poden solucionar ajustant els valors d'estimulació. Pot ser que siguen necessàries diverses visites de seguiment per a trobar els valors d'estimulació òptims.

Accedir a DBS Therapy
Factors que el metge pot valorar: DBS Therapy
La teràpia d'estimulació cerebral profunda (DBS Therapy) per a la malaltia de Parkinson no és adequada per a tots els pacients. Només un metge amb experiència en DBS pot determinar si vostè compleix els requisits per a la teràpia. Generalment, la teràpia no es recomana per a les persones amb un diagnòstic recent de malaltia de Parkinson ni per a aquells pacients que responen a la medicació. Pot ser candidat a DBS Therapy si:
- Experimenta períodes molests en els quals no respon al tractament (períodes en els quals la medicació no ajuda prou i apareixen els símptomes)
- Experimenta discinesias (moviments excessius involuntaris)
- No respon a les dosis de fàrmacs dopaminérgicos en un dia típic

Preguntes freqüents: DBS Therapy
Què és la teràpia d'estimulació cerebral profunda (DBS Therapy) per a la malaltia de Parkinson?
DBS Therapy ofereix un mètode ajustable i, si és necessari, reversible per al tractament dels símptomes de la malaltia de Parkinson (EP).

Com funciona la teràpia?
DBS Therapy utilitza un dispositiu mèdic implantat quirúrgicament, similar a un marcapasos cardíac, per a produir l'estimulació elèctrica de les parts del cervell que controlen el moviment. L'estimulació d'aquestes àrees bloqueja els senyals que causen els símptomes motors incapacitantes de la malaltia de Parkinson. Com a resultat, algunes persones aconsegueixen tenir un major control sobre els moviments del seu cos.

Quins són els components implantats d'un sistema DBS?
El sistema DBS consta de tres components implantats:
- Dos elèctrodes implantats en el cervell
- Dues extensions que es condueixen sota la pell des del cap, pel coll i fins al tórax superior
- Un o dos neuroestimuladores implantats sota la pell del pit sota la clavícula i connectats a les extensions

És possible ajustar la configuració del dispositiu?

Un metge pot ajustar de forma no invasiva la configuració del dispositiu i els nivells d'estimulació utilitzant un dispositiu de programació.


Quins beneficis ofereix DBS Therapy?
Encara que no hi ha cap cura per al malaltia de Parkinson, DBS pot reduir alguns dels símptomes associats.


Quins són els riscos potencials de DBS Therapy?

Els riscos de DBS Therapy poden incloure riscos de cirurgia, efectes secundaris o complicacions del dispositiu. Consulte Beneficis i Riscos per a veure més detalls.

Quin és la història de DBS Therapy?

Els neuròlegs i neurocirujanos utilitzen l'estimulació elèctrica des dels anys seixanta com a mètode de localització i distinció de llocs específics del cervell. La tecnologia d'estimulació cerebral es va desenvolupar en els anys vuitanta.


Guareix DBS Therapy la malaltia de Parkinson?
No hi ha cap cura per a la malaltia de Parkinson en aquest moment. DBS Therapy pot reduir alguns dels símptomes de la malaltia de Parkinson, però no guareix l'afecció subjacent. Si s'interromp la teràpia, els seus símptomes tornaran.

Com és d'eficaç DBS per a tractar la malaltia de Parkinson?

En l'estudi clínic de la EP, el 87% dels pacients van mostrar millors resultats motors en l'estat de medicació inactiva al final de l'avaluació de 12 mesos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Jornada "Cirugia en la Enfermedad del Parkinson"